Sunday, October 5, 2008

Με τα Λεφτά των Άλλων

Με την φαινομενική κατάρρευση μεγάλων τραπεζών στην Αμερική, την Αγγλία και ορισμένες άλλες χώρες Δυτικής Οικονομίας, έσπευσαν τα Κράτη απανταχού και τα ΜΜΕ σε κάθε χώρα να καθησυχάζουν τον κόσμο και να τον εκλιπαρούν στην ουσία να αφήσει τις καταθέσεις των μετρητών του στις τράπεζες και να μην κάνει ανάληψη / κλείσιμο των λογαριασμών καταθέσεων, αποταμίευσης και επενδύσεων. Τα Κράτη σπεύδουν να ‘εγγυηθούν’ τις καταθέσεις του κόσμου μέχρι ένα ποσό το οποίο ολοένα και αυξάνεται ( τουλάχιστον στην Ελλάδα ) με πολλές διαβεβαιώσεις, πάντα προφορικές φυσικά και χωρίς ουσιαστική δέσμευση με κανέναν τρόπο.

Κατ’ αρχάς, δεν γίνεται καμία δέσμευση διότι η ιστορία μας διδάσκει ότι οι πολιτικοί θεωρούν μέρος της δουλειάς τους να κάνουν δεσμεύσεις και υποσχέσεις τις οποίες μετά ανακαλούν θρασύτατα όπως θέλουν, όποτε το θέλουν χωρίς καμία συνέπεια ούτε πολιτική, ούτε ποινική / αστική, ούτε κοινωνική. Χαρακτηριστική είναι δήλωση του Θεόδωρου Πάγκαλου σε τηλεοπτική συζήτηση την εποχή που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου : όταν του επισημάνθηκε ότι το κόμμα του είχε αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις εκείνος απάντησε ανερυθρίαστα « εμείς δεν είμαστε παπάδες για να κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Είμαστε πολιτικοί και αλλάζουμε την δράση μας αναλόγως με την περίσταση». Την λογική αυτή συμμερίζεται και η κυβέρνηση Καραμανλή όπως έχει εμπράκτως αποδείξει πολλάκις με την αναίρεση των προεκλογικών δεσμεύσεων και των κυβερνητικών αποφάσεων όπως τα « 3 ΟΧΙ» του Κ. Καραμανλή, η δέσμευση για το πετρέλαιο θέρμανσης και πολλά άλλα.

Αυτή ακριβώς η κυβέρνηση είναι που εγγυάται για τις καταθέσεις των Πολιτών στις τράπεζες και μάλιστα σε μία εποχή που προφασίζεται ότι δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα χρηματοδότησης / ρευστού από το Κράτος. Σαφώς για κάθε σκεπτόμενο και συνειδητοποιημένο Πολίτη ακριβώς και μόνο η εγγύηση από μία τέτοια αναξιόπιστη κυβέρνηση θα πρέπει να αποτελεί κώδωνα κινδύνου για το μέλλον αυτών για τα οποία εγγυάται : τις προσωπικές / ατομικές καταθέσεις και επενδύσεις του Λαού.

Γιατί όμως κόπτονται τόσο πολύ για το πού θα φυλάει ο Λαός τα χρήματα του ;

Οι τράπεζες λένε ότι διαθέτουν τα κεφάλαια και είναι δυνατές ( τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ) να αντέξουν ως επιχειρήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα τους κλυδωνισμούς της παγκόσμιας κρίσης. Με βάση αυτόν τον ισχυρισμό καλούν τους Πολίτες να κάνουν συναλλαγές μαζί τους προς προσωπικό όφελος των Πολιτών.

Αυτό όμως είναι ψευδές και φαίνεται πολύ εύκολα σε κάθε σκεπτόμενο Πολίτη από ένα και μόνο πολύ απλό γεγονός που όλοι το επαναλαμβάνουν μέσα από τα ΜΜΕ : οι τράπεζες δανείζονται χρήμα η μία από την άλλη ( τουλάχιστον θεωρητικά ).

Ο δανεισμός για οποιαδήποτε επιχείρηση σημαίνει ανάγκη τεχνητής εισροής χρημάτων με πίστωση για την κάλυψη αναγκών που το υπάρχον κεφάλαιο της επιχείρησης δεν μπορεί να καλύψει. Άρα, με απλή λογική διαφαίνεται ότι οι τράπεζες χρειάζονται άλλες τράπεζες να τους δώσουν επιπλέον κεφάλαιο για όλες τις επιχειρηματικές τους δράσεις, τις οποίες δεν μπορούν να καλύψουν μόνες τους. Δηλαδή, εάν δεν είχε επιπλέον κεφάλαια τα οποία δεν είναι δικά της η τράπεζα αυτή θα πτώχευε.

Έχουμε πεί ότι το χρήμα σε γενικές γραμμές συμπεριφέρεται σαν ένα δεδομένο ποσό το οποίο είναι σε συγκοινωνούντα δοχεία ( με αυτή την λογική εξηγούν πώς μεταφέρεται η κρίση από μία χώρα σε μία άλλη σαν αλυσιδωτή αντίδραση ). Αυτό το αξίωμα συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι αφού το χρήμα παγκοσμίως είναι δεδομένο και διαιρεμένο στις διάφορες χώρες, οι τράπεζες διαθέτουν μέρος του χρήματος αυτού το οποίο κυκλοφορεί αλλά δεν μένει ούτε πολλαπλασιάζεται σε καμία. Επίσης συνεπάγεται ότι το χρήμα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες προέρχεται από κάποια άλλη πηγή και όχι από τις ίδιες τις τράπεζες ( αφού το χρήμα είναι μία δεδομένη σταθερά και όλοι αγωνίζονται να έχουν όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται από αυτή την σταθερά : οι έννοιες του πληθωρισμού και άλλων τέτοιων ποσοστών βασίζονται σε αυτό το αξίωμα ).

Το χρήμα αυτό δεν μπορεί παρά να προέρχεται από τις εξείς πηγές : από το Κράτος με διάφορες συμφωνίες / παροχές / παραχωρήσεις / επιδοτήσεις / απαλλαγές / προωθήσεις που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση για να υποστηρίξει και να προωθήσει τις τράπεζες με χρήματα των φορολογουμένων καθώς και από ιδιώτες Πολίτες οι οποίοι καταθέτουν τα χρήματα τους με διάφορους τρόπους, επιχειρηματικούς και μη. Στην ουσία, η πηγή χρηματοδότησης κάθε τράπεζας είναι από τα χρήματα του κόσμου με τους παραπάνω άμεσους και έμμεσους τρόπους.

Ανέκαθεν οι τράπεζες εξαρτιόνταν από τους Πολίτες και τις καταθέσεις τους. Αυτή ακριβώς είναι η λογική του τόκου που δίνει η τράπεζα σε έναν καταθέτη : ο καταθέτης της παραχωρεί το κεφάλαιο του το οποίο, ενώ το φυλάσσει η τράπεζα ταυτόχρονα το διαχειρίζεται / εκμεταλλεύεται για να βγάλει κέρδος από το οποίο κέρδος η τράπεζα δίνει στον καταθέτη ένα ποσοστό το οποίο είναι ο τόκος. Δηλαδή, η τράπεζα είναι αυτή που δανείζεται τα χρήματα του Πολίτη για να βγάλει χρήμα για τον εαυτό της και ως αντάλλαγμα τον πληρώνει ένα ποσοστό ( το οποίο κανονικά θα έπρεπε να ήταν από τα κέρδη τα οποία έχει με την διαχείριση του χρήματος του Πολίτη αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ελάχιστο ποσοστό επί της αρχικής παραχώρησης χρήματος που κάνει ο Πολίτης ). [1]

Τι δανείζεται λοιπόν η τράπεζα από άλλες τράπεζες ;

Μα φυσικά καταθέσεις Πολιτών από άλλες χώρες και σε άλλες τράπεζες. Στην ουσία όλες οι τράπεζες χρηματοδοτούνται και διατηρούνται από τις καταθέσεις των Πολιτών, για αυτό και όταν υπάρχει οικονομική κρίση δεν τις επιστρέφουν σε αυτούς ( πράγμα που συνέβη λίγα χρόνια πρίν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου άτομα με καταθέσεις πολλών χιλιάδων και εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων / ευρώ βρέθηκαν σχεδόν άποροι να λαβαίνουν με κουπόνι από την ίδια την τράπεζα ελάχιστο και ανεπαρκέστατο ποσό από τις δικές τους ιδιόκτητες καταθέσεις που η τράπεζα κατακράτησε ‘ λόγω κρίσης’ ).

Η εξάρτηση των τραπεζών από τον δανεισμό τους από άλλες τράπεζες δείχνει ότι καμιά τους δεν έχει αποθεματικό αλλά απλώς το δανείζουν η μία στην άλλη εκ περιτροπής για να μπορέσουν να κινηθούν ή να δείξουν ότι έχουν κεφάλαια δικά τους και οικονομική δύναμη δική τους. Χαρακτηριστική περίπτωση και απόδειξη για αυτή την αλήθεια είναι η ανεπάρκεια της τράπεζας Πειραιώς να πληρώσει / εγγυηθεί για λιγότερο από € 102.000.000 τα οποία αντιστοιχούσαν στο ποσό συμμετοχής της στην κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε ( υπό τον Παύλο Βαρδινογιάννη ) και η οποία έπρεπε προσκομίσει τραπεζικές εγγυήσεις αυτού του ύψους για την πώληση της Ολυμπιακής αεροπορίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000-2010. αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσε να εγγυηθεί για ένα ποσό πολύ λιγότερο από αυτό που απαιτεί ο νόμος για να μπορεί να λειτουργεί η τράπεζα.

Η κατάσταση στην Πειραιώς τουλάχιστον ( αφού οι περισσότεροι που βγήκαν την περασμένη εβδομάδα να καθησυχάσουν τον Λαό για να μην αποσύρει τις καταθέσεις του ήταν αντιπρόσωποι της τράπεζας Πειραιώς, κανάλια ιδιοκτητών που είναι ιδιοκτήτες / μέτοχοι στην τράπεζα Πειραιώς αλλά και στις άλλες τράπεζες διαφαίνεται να είναι η ίδια και χειρότερη από την εναγώνια έκκληση στους καταθέτες και Πολίτες γενικότερα όχι μόνο να αφήσουν τις καταθέσεις τους στην τράπεζα αλλά να προσθέσουν και άλλα κεφάλαια ( όπως βλέπουμε από ρεπορτάζ που δείχνουν ότι ένας καταθέτης που θα καταθέσει μεγάλα ποσά σε μία τράπεζα αυτή την εποχή θα κερδίσει πολύ περισσότερα μέσω τόκων ).

Είναι γεγονός ότι οι τράπεζες στηρίζονται στους λεγόμενους μικροκαταθέτες ( δηλαδή, τους Πολίτες που δεν είναι μεγαλοκεφαλαιούχοι επιχειρηματίες ) για το κεφάλαιο τους αφού τα 150 από τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία λένε ότι έχουν στην Ελλάδα είναι από τους μικροκαταθέτες τους οποίους ικετεύουν να μην αποσύρουν τα λεφτά τους ( όπως αναφέρθηκε στις εφημερίδες την περασμένη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008 ).

Τα ΜΜΕ δεν αναφέρουν, μαζί με τις πολιτικές ‘διαβεβαιώσεις’ του Γ. Αλογοσκούφη και του Γ. Προβόπουλου ( διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος από τις 20 Ιουνίου 2008, αντιπρόεδρου Δ.Σ. και διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τον Μάιο του 2008 ) ότι διεθνώς υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός από τις διάφορες οικονομικές υπηρεσίες και οικονομικούς εκτιμητές για την βιωσιμότητα και σταθερότητα της τραπεζικής υγείας και οικονομίας στην Ελλάδα όπως έχει δηλωθεί επισήμως στο Reuters. Επίσης δεν αναφέρουν ότι η δέσμευση του υπουργού οικονομίας και των συνεργατών του είναι πλήρως και μόνο πολιτική ( δηλαδή, χωρίς αντίκρισμα ή εγγυήσεις ) και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, νομοσχέδιο, σενάριο έκτακτης ανάγκης ή άλλη πρόβλεψη η οποία να μπορέσει να υλοποιήσει την δέσμευση του υπουργού οικονομίας εάν παραστεί ανάγκη ( επίσης δηλωμένο επίσημα στο Reuters την περασμένη Παρασκευή ).

Η μόνη δέσμευση, η οποία θα μπορούσε να εξεταστεί σοβαρά από συνειδητοποιημένους Πολίτες, που θα μπορούσε να ονομάσει έτσι ο Γ. Αλογοσκούφης και όλοι όσοι ‘δεσμεύονται’ το ίδιο με αυτόν θα ήταν εάν είχε τοποθετήσει όλη του την προσωπική και οικογενειακή περιουσία στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ως εγγυητήριο για τις καταθέσεις των Πολιτών καθώς και βουλευτική παραγγελία άρσης της ασυλίας για όλους όσους εγγυούνται τις καταθέσεις των Πολιτών και δεσμεύονται για αυτό με δήλωση επίσημη που ισούται με υπεύθυνη δήλωση και τις ποινικές συνέπειες για την μη πραγματικότητα αυτής.

Εάν δεν υπάρχει αυτό το εχέγγυο τότε με βάση τα στοιχεία καμία κατάθεση δεν είναι ασφαλής και ο κάθε Πολίτης οφείλει να την προστατέψει όσο έχει καιρό.
[1] Δηλαδή, θα έπρεπε εάν ο Πολίτης κατέθετε π.χ. € 1.000 να του δοθεί ποσοστό επί των κερδών που έβγαλε και συνεχίζει να βγάζει η τράπεζα από αυτό το ποσό ( € 1000 + € Χ το ποσό των κερδών ανά ημέρα ) και όχι αυτό που κάνει τώρα δηλαδή να δίνει ένα ελάχιστο ποσοστό που υπολογίζεται από την αρχική κατάθεση που έχει κάνει ο Πολίτης.

1 comment:

ΝΙΚΟΛΑΣ said...

ΑΦΟΥ ΠΗΡΑΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΔΑΝΕΙΚΑ , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΤ'ΕΥΘΕΙΑΝ Η ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ , ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΛΠΗΡΩΝΕ Ο ΛΑΟΣ ΜΕΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΡΙΣΗ , ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΔΩΣΑΝΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΠΟΥ ΤΑ ΔΩΣΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ,ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΚΑΝΕ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟ .. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕ , ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΡΈΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ , ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΝΑΜΕ ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ !! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΑΞΑΝΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΩΣΤΑ ?? ΓΙΑΤΙ ΣΠΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΑΝΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ?? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΥΤΑ !!! EINAI ΜΙΑ ΤΡΕΛΑ !!